jung shan 水墨写意漫画

2017-01-12 16:52:26来源:作者:人点击

分享

台湾插画师jung shan (Rola Chang)带来的一组水墨风的插画作品。

I love to combine the Asian art style with Western technique drawing. Wish you like it.

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

jung shan 水墨写意漫画

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台