Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

2017-12-01 10:59:16来源:http://sudasuta.com/katrina-taule.html作者:橘子 酱大人人点击

分享

Katrina Taule (又名artbytau)是一位来自菲律宾奎松市的插画家,擅长描绘深化主题和仪式行为,主题以女性和自然为中心。 Taule结合传统的案例方法和数字媒介,运用她的诀窍来形成鲜明的色彩对比和富有表现力的流畅线条,为同时呈现现代和永恒的热情原型提供生命。

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

Katrina Taule 不可思议的神话个性插画

0

微信扫一扫

第七城市微信公众平台