Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

2018-01-16 12:39:26来源:http://sudasuta.com/sarah-joncas.html作者:橘子 酱大人人点击

分享

Sarah Joncas 1986年出生,在安大略省的汉密尔顿和尼亚加拉大瀑布长大。她从小就对视觉艺术感兴趣,从恐龙和蜥蜴的专业素描开始。最后,从现有的图像学习和工作反思,Sarah开始创造自己的形象。她的方向就从动画世界逐渐变成了美术的道路。Sarah毕业于安大略艺术与设计学院的BFA课程。她目前在加拿大多伦多居住并工作。

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

Sarah Joncas 女性肖像插画欣赏

0

微信扫一扫

第七城市微信公众平台