WanVeylaKaotao酒店

2017-09-09 10:29:36来源:网络收集作者:匿名人点击

分享
英文名称:Wan Veyla Kaotao Hotel
工程
内容:实景照片
位置:其他

WanVeylaKaotao酒店-1

Wan Veyla Kaotao酒店位于海滩正对面,该设计旨在提供海洋的开放视野,并创造无阻碍的全景。活动区域位于左右两侧的树荫下,后面设有一个大型游泳池。景观元素:强调与大自然连接的简单线条。使用长期和低维护的材料。该项目包括14个独特的低层住宅建筑,294个单元和240个停车位。建筑群被划分为两个共同庭院区。有充分的设施,包括室内健身和3种不同风格的游泳池,许多代人可以享受。建筑灵感来自于树木和自然界的简约和现代的概念。

WanVeylaKaotao酒店-2

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-3

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-4

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-5

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-6

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-7

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-8

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-9

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-10

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-11

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-12

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-13

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-14

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-15

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-16

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-17

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-18

Wan Veyla Kaotao酒店外部实景图

WanVeylaKaotao酒店-19

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-20

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-21

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-22

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-23

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-24

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-25

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

WanVeylaKaotao酒店-26

Wan Veyla Kaotao酒店外部夜景实景图

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台