Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)

2018-03-01 11:22:56来源:网络收集作者:匿名人点击

分享
英文名称:Saint-Jacques-de-la-Landechurch
工程
内容:实景照片
位置:法国
设计公司:Álvaro Siza VieiraSaint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-1Saint-Jacques-de-la-Lande教堂位于法国雷恩市南部,是布列塔尼地区在21世纪建造的首座教堂,由来自葡萄牙的Álvaro Siza Vieira事务所担任设计。建筑师利用光线和白色混凝土塑造了一个独特而富有仪式感的空间,并使其与周围的住宅楼形成和谐共融的关系。该项目的设计理念在于使教堂充分地融入城市肌理。位于二层的圆形空间是该建筑最具特色的部分,能够容纳120人,从而为首层留出更多社交和办公空间。教堂被设计为一个独立式的体量,充分迎合了既有的平面和附近建筑、尤其是北面的公寓楼的尺度。教堂的功能空间分布于两个叠加的体量之中:包括一个外直径为14.75米的半圆柱形体量,以及一个平面为16×16米的方形体量。建筑的总高度为12米。堂区中心和礼拜堂分别位于建筑的首层和二层,另外还有一个面积为97.2平方米的地下室用于存放物品和设备。两座矩形的体量被打断于西立面的中央位置,在入口处形成通高的中庭。西立面呈现出对称的四边形,一个半圆柱形的空间以悬臂的形式从顶层垂挂下来。连接两个楼层的交通空间包含一座电梯和两座楼梯,其中一座是两段式的封闭楼梯。教堂的核心区域包含126个座位并设有无障碍通道。南向的小礼拜堂中设有一个洗礼池。半圆形的礼拜堂(A堂)容纳了圣母玛利亚的雕像和神龛,十字架则设置于北面的侧堂(B堂)。A堂和B堂之间是一个抬升的平面,祭坛和讲台位于其上。核心区的轴线呈对角延伸至十字架的方向,定义出祭坛的位置。通往圣器安置所的私密入口位于教堂的上层,与电梯和封闭式楼梯位于同一个空间当中。半圆柱形的空间上方悬浮着一个正方形的平台,能够控制从天窗射入的光线并起到调节通风的作用。平台的边缘与座位区的轴线保持了平行。来自屋顶的光线经由天花板和曲线型的墙壁反射至室内各处,另外还有两座较小的天窗分别设置于圣母雕像以及洗礼池的上方。十字架所在的B堂则由西面楼梯间玻璃透过的光线照亮。Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-2Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-3Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-4Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-5Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-6Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-7Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-8Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-9Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-10Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-11Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-12Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-13Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-14Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-15Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-16Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-17Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-18Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-19Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-20Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-21Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-22Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-23Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-24Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-25Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-26Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-27Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-28Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-29Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-30Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-31Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-32Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-33Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-34Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-35Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-36Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-37Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-38Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-39Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-40Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-41Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-42Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-43Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-44Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-45Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-46Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-47Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-48Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-49Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-50Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-51Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-52Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-53Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-54Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-55Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-56Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-57Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)外部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-58Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-59Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-60Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-61Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-62Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-63Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-64Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-65Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-66Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-67Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-68Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-69Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-70Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-71Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-72Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-73Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-74Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)内部实景图Saint-Jacques-de-la-Lande教堂(法国)-75

微信扫一扫

第七城市微信公众平台