JQuery 实现两列等高并自适应高度

2016-12-22 08:07:16来源:cnblogs.com作者:以茜为贵人点击

想要使用 JQuery 实现两列等高并自适应高度,其实也很简单,原理就是取得左右两边的高度,然后判断这个值,把大的值赋给小的就行了。看代码:

$(document).ready(function() {  var _leftheight = jQuery(".left").height();  var _rightheight = jQuery(".right").height();  if (_leftheight > _rightheight) {    jQuery(".right").height(_leftheight);  } else {    jQuery(".left").height(_rightheight);  }});

 

最新文章

123

最新摄影

微信扫一扫

第七城市微信公众平台